top of page

DOKUMENT

Här publiceras våra dokument dvs sektionens policies, stadgar och samtliga mötesprotokoll.

Ni rekommenderas att läsa igenom dessa dokument för att få en ökad förståelse över vad sektionen står för samt hur styrelsen skall arbeta. Genom att läsa protokollen får ni en god insikt och kan följa vårt aktuella arbete samt pågående aktiviteter.

Stadgar

Policy

Protokoll

Stormötesprotokoll

bottom of page