top of page

EX-JOBB

Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete. Samtidigt ska det förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete. I kursen ingår även inläsning och redovisning av utvald fördjupningslitteratur. Examensarbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands. Läs mer för specifik information för IT-programmet. 

bottom of page